Ökad regelefterlevnad av SECA efterfrågas

Trafikanalys utvärderar regelbundet effekterna från svaveldirektivet som infördes 2015 och har i de senaste mätningarna kommit fram till att luftkvalitén i Östersjön och Nordsjön har förbättrats. Forskare från Chalmers visar också att nio av tio fartyg följer svavelreglerna. Till Ekot säger Johan Mellqvist, forskare på Chalmers, att detta är glädjande.

Pia Berglund, vice VD, Svensk Sjöfart säger till Ekot att sjöfarten att det är en väldig framgång att nio av tio följer reglerna, men efterfrågar hårdare sanktioner mot dem som bryter mot svaveldirektivet.

– De här reglerna gäller Östersjön och Nordsjön och det man kan se från forskningen är att ju närmare Sverige man kommer, desto större regelefterlevnad är det. Kommer man till Engelska kanalen är det lägre regelefterlevnad. Så man kan se att i vissa länder har man lyckats med att få rederierna att följa reglerna, säger Pia Berglund till Ekot.

– Det är dyrt för rederierna att hålla nere utsläppen och att var tionde fartyg faktiskt bryter mot reglerna snedvrider konkurrensen. Man blir besviken att se att det är så planerat att inte följa reglerna, säger Pia Berglund till Ekot.

Lyssna till inslaget i Ekot här.

Publicerad: 2017-10-23