Nytt reviderat uppdrag för nationell samordnare

Regeringen har presenterat ett nytt reviderat uppdrag för Björn Garberg, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket till och med 2027.

Revideringen innebär inga större förändringar, men kan delas upp i tre områden:

  • Fortsatt arbete med gröna korridorer och att ta fram en plan för detta, där rederier ska var en del. Denna del ska leda till en översiktlig handlingsplan för gröna korridorer för perioden 2024-2027.
  • En myndighetsgemensam portal för rederier om hur nya linjer kan startas upp ska införas.
  • En samverkansplattform för fossilfri sjöfart inför innovationsupphandlingar ska tas fram.