Nytt regeringsuppdrag om elektrifiering inom sjöfarten

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man ger Trafikanalys ett uppdrag som syftar till att bland annat öka elektrifieringstakten inom sjöfarten. Trafikanalys får bland annat i uppdrag att analysera möjliga incitament för att åstadkomma en ökad användning av både så kallad landström, när fartyg ligger vid kaj, och laddström, för att ladda batterier för eldrift i hamnar.

– Svensk Sjöfart välkomnar regeringens uppdrag till Trafikanalys att se över både hur vi kan få fler eldrivna fartyg och hur fler fartyg kan använda sig av landström vid kaj. Elektrifiering kommer att utgöra en av flera lösningar i sjöfartens omställning för att bli klimatneutrala, det är därför bra att regeringen nu ger Trafikanalys i uppdrag att hur denna utveckling kan stödjas, som en del i arbetet med omställningen. Svenska rederier och utrustningstillverkare ligger dessutom långt framme, så med rätt förutsättningar kan detta även bidra både till export av svensk miljöteknik och stärka den svenska sjöfartssektorn, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-12-23