Nykter syn på trafiken

Regeringen och Trafikverket verkar på olika sätt för att minska antalet olyckor i transportsystemet som kan kopplas till onyktra förare. Under en längre tid har trafiken till och från hamnarna varit ett fokusområde. Intentionen har varit, och är, att få till så kallade automatiska nykterhetsanläggningar. Där ska man, efter att ha blivit utvald för kontroll, blåsa och förhoppningsvis få grönt ljus och kunna köra vidare. Hela proceduren gå på några tiotals-sekunder där tiden främst går åt till inbromsning och acceleration. Föreningen Svensk Sjöfart har tillsammans med Sveriges hamnar fört en dialog med Trafikverket om denna typ av anläggningar och enskilda rederier och hamnar har också varit delaktiga utifrån sina respektive situationer. Många rederier arbetar sedan flera år förebyggande för att minska sannolikheten för onyktra förare. Det gör man genom bland annat olika former av försäljningsbegränsningar, informationsinsatser och personalutbildning.

– Vi ser väldigt positivt på arbetet att minska rattonykterheten i transportsystemet. Även om det inte finns vetenskapligt stöd eller stöd från myndigheterna i att det skulle vara fler onyktra förare i eller runt hamnarna är det viktigt att även trafik kontrolleras. Jag gläds åt att man i den installation trafikverket gjort i Göteborgs hamn har hörsammat det Svensk Sjöfart och Sveriges Hamnar tryckt på – kontroller måste ske slumpvis och på den logistiska kontextens villkor. Hamnens och fartygens logistik får inte påverkas negativt. Vi utgår från att man har en bra lösning för hur man ska agera om någon blåser rött och att man säkerställer att man dels agerar utifrån lagbrottet men samtidigt har en lösning för att logistiken inte ska påverkas. Om man går vidare med andra hamnar är det väldigt viktigt att man säkerställer att ingreppet inte resultera i konkurrenssnedvridande effekter dels mellan rederier och dels mellan hamnar, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Läs gärna Sjöfartstidningens reportage här.

Publicerad: 2019-08-14