Ny statistik från Trafikanalys visar på minskning av passagerare och godsflöden

I Trafikanalys senaste sjöfartsstatistik står det klart att både gods och antalet passagerare har minskat under 2020 jämfört med 2019. Under 2020 minskade godset med 1 procent, medan antalet passagerare minskade med 54 procent.

– Trafikanalys statistik visar på en tydlig minskning av framförallt passagerartrafiken, något som vi på Svensk Sjöfart tidigare informerat om. Värt att ha i bakhuvudet när man läser detta är att 2019 inleddes med två tämligen normala månader innan pandemin slog till. Det är tydligt att sjöfarten drabbats mycket hårt av de restriktioner som coronapandemin inneburit. Det är viktigt att man nu gör det som krävs för att säkerställa att sjöfarten kan operera även när vi är tillbaka i någon form av normalläge. För att det ska ske behövs bland annat att den tillfälliga förordningen av sjöfartsstödet förlängs ytterligare. Förlängningen är nämligen en nödvändighet för att sjöfarten ska kunna ta del av det viktiga korttidspermitteringsstödet. Det är även viktigt att man börjar tänka på hur sjöfarten inte bara kan överleva, utan också hur den sedan kan växa så att industrins transportvägar tryggas, svensk industris konkurrenskraft stärks och vi närmar oss de så ofta uttalade politiska ambitionerna om att använda sjöfartens tillgängliga kapacitet fullt ut, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Läs hela rapporten här.

Publicerad: 2021-05-24