Ny rapport visar på finansiella hinder för grön omställning

Transportstyrelsen har i sin nya rapport ”Kalkylen måste gå ihop” undersökt  finansiella hinder för sjöfartens omställning.

– De flesta av dessa åtgärder är kostsamma och den som får betala notan i dagsläget är rederierna själva. Detta riskerar att fördröja sjöfartens omställning, säger Erika Persson, utredare på avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Svensk Sjöfart har en vision om att eliminera sjöfartens utsläpp till luft och vatten till år 2050 och arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågor.

– Vi välkomnar att Transportstyrelsen avser att arbeta med dessa frågor i syfte att lösa de knutar som hindrar en omställning på det finansiella planet. Vi känner igen de hinder som Transportstyrelsen beskriver i rapporten och hoppas att åtgärder tillkommer för att lösa dessa. I rapporten ”Sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft” listar vi några åtgärder, exempelvis att early movers behöver gynnas så att risken för dem som går före i utvecklingen minskar, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor.

Publicerad: 2021-06-30