Ny rapport visar på effekterna av inflaggning

I den nyligen publicerade rapporten ”Sjöfartsskattereform för en större svensk handelsflotta” beskrivs de ekonomiska effekterna av ökad inflaggning.

– Idag finns det runt 250 svenskkontrollerade fartyg som seglar under annan flagg än svensk. Om bara en del av dessa fartyg ges konkurrenskraftiga villkor och kan flaggas in, så skulle det innebära betydande positiva ekonomiska effekter för Sverige i form av ökade skatteintäkter, bättre försvar och beredskap, fler arbetstillfällen och ett säkerställande av svensk sjöfartskompetens, skriver Blå Tillväxts parter i ett öppet brev med anledning av rapporten.

Enligt rapporten är en utveckling av tonnageskatten en viktig åtgärd för ökad inflaggning.

– För att stärka svensk konkurrenskraft och få fart på inflaggningen finns ett behov av att reformera beskattningen. Vi välkomnar därför riksdagens tillkännagivande i våras om att se över systemet för tonnageskatt. Konkret är det begreppen kvalificerad rederiverksamhet och kvalificerade fartyg som behöver definieras på samma sätt som i andra länder i Europa. Detta skulle innebära att fartyg som idag utestängs från systemet kan ingå, skriver Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart, Oscar Lindgren, VD Sjöbefälsföreningen, och Mikael Lindmark, kassör och ombudsman Seko Sjöfolk.

Hela rapporten kan läsas här.

Hela Blå Tillväxts öppna brev finns här.

Publicerad: 2022-12-07