Ny märkning ska hjälpa konsumenter välja miljövänliga fartygsresor

Bra Miljöval är en märkning från Naturskyddsföreningen och är ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem. Nu har Naturskyddsföreningen tagit fram ett förslag på märkning för passagerartransporter med fartyg, med syftet att det ska bli tydligt vilka resor som är bäst ur miljöhänsyn.

I märkningen för sjöfart vill man påverka saker som renoveringar, service och underhåll samt produktion och val av drivmedel. För att passagerarnas miljöpåverkan ska vara så låg som möjligt önskar Naturskyddsföreningen också påverka saker som mat och dryck och toalettbesök.

– Det är ett intressant sätt att märka transporter på för att stödja konsumenter i valet av transporter. Kanske att det även skulle vara något för godssidan inom sjöfarten. I förslaget från Naturskyddsföreningen har man även tagit upp flera dilemman som även vi brottas med – exempelvis hur man räknar miljöpåverkan på färjor som har både passagerare, bilar och lastbilar. Det är därför, precis som Naturskyddsföreningen säger, i princip omöjligt att hitta en bedömning av antal personkilometer och dess miljöeffekter på personresor på ett rättvisande sätt när man jämför olika fartyg, säger Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart.

Naturskyddsföreningens ambition är att märkningen skall vara tillgänglig att ansöka om från årsskiftet.

Publicerad: 2019-08-21