Ny Lighthouse-förstudie visar på hur statliga investeringar bedöms

Vilka olika faktorer påverkar de statliga transportinvesteringarna? En fördjupning av Lighthouse förstudie om vattenvägen som en intermodal pusselbit visar på ett överskådligt sätt hur statliga investeringar bedöms och visar på skillnader mellan olika transportslag.