Ny hemsida för ForeSea lanserad

Svensk Sjöfart har sedan länge arbetat proaktivt med säkerhet genom sjösäkerhetssystemet ForeSea. ForeSea är ett informationssystem för rapportering av incidenter där rederierna delar kunskap och sjösäkerhetsinformation med varandra i syfte att förebygga olyckor. Genom att samla, analysera och dela information från fartygens incidentrapporter i en gemensam erfarenhetsbank kan rederier fatta beslut om åtgärder och förbättringar baserade på en bred bas av riktiga data från en hel bransch. Nu har ForeSeas hemsida fått ett nytt modernare och mer avskalat utseende samtidigt som navigeringen på sidan blivit enklare.

– Genom att fortsätta vidareutveckla ForeSea stärker vi det proaktiva säkerhetsarbete som Svensk Sjöfart och dess medlemmar sedan länge arbetat med. Vi hoppas att fler ansluter sig till systemet då det förbättrar systemets analyser och bidrar till ökad kunskapsdelning, säger Christina Palmén, projektledare för ForeSea.

Klicka här för att komma till nya hemsidan. 

Publicerad: 2024-04-02