Svensk Sjöfart värd för nordiskt sjöfartspolitiskt möte

Föreningen Svensk Sjöfart hade det stora nöjet att stå värd för ett sjöfartspolitiskt möte med våra nordiska grannar. Deltog gjorde fem representanter för såväl den norska, danska som den finska motsvarigheten till Svensk Sjöfart. Tillsammans diskuterades allt från global handel, Brexit och de internationella organen till hur respektive land arbetar med sjöfartsfrågor till nationella förutsättningar och villkor inom det maritima området.

Samtidigt med redarföreningarnas möte avhölls ett möte mellan departementen på handläggarnivå där man i mångt och mycket hade en parallell agenda. Under avslappnade former möttes sedan grupperna för en gemensam diskussion.

– I mångt och mycket har vi en gemensam syn inom de nordiska länderna på sjöfartens möjligheter och inte minst på miljö- och klimatfrågorna. Målen är desamma men vägarna dit och myndigheternas aktivitet och agerande skiljer sig något åt, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2017-10-18