Näringslivet och riksdagspolitiker medverkar på webinar om isbrytare

Den 22 mars deltar stora delar av svensk industri och flera riksdagspolitiker på ett webinarium med fokus på isbrytarfrågan. Sveriges nuvarande isbrytare kommer att behöva ersättas och finansieringen av både inköp och drift är något som diskuterats under de senaste åren. Under webinaret kommer Sjöfartsverket som ansvarar för Sveriges isbrytare att berätta det senaste i frågan.

– För svensk industri är investering i nya isbrytare en mycket viktig fråga. Isbrytning är nödvändigt att transporterna till och från Sverige fungerar året om för att svensk import och export ska fungera. Under webinaret kommer vi att få höra svenska företags behov, men också vad våra politiker vill i frågan, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna och moderator under webinaret.

Näringslivets transportråd är en av medarrangörerna till webinaret och för dess medlemmar är isbrytarfrågan en fråga man följer med stort intresse.

– Näringslivets Transportråd representerar stora transportköpare inom industri och handel och för våra medlemmar är det tydligt att isbrytarfrågan riskerar att få allvarliga, negativa konsekvenser för näringslivets konkurrenskraft. Vi menar att finansieringen och driften av de nya isbrytarna bör ingå i den nationella infrastrukturplanen 2022-2033 och det ska bli mycket intressant att under webinaret höra hur våra riksdagspolitiker resonerar i frågan, säger Jenni Ranhagen, VD på Näringslivets Transportråd.

Anders Hermansson är vice VD på Svensk Sjöfart och representerar Sveriges rederier.

– Vi ser mycket fram emot detta webinar som vi arrangerar tillsammans med flera andra organisationer. Sjöfart är helt nödvändig för Sverige och i dagsläget transporteras närmare 90 procent av de varor som kommer till och från landet med sjöfart. Isbrytningen utgör en avgörande del av infrastrukturen för att möjliggöra sjötransporter till hela landet året om. Långsiktigt ger det naturligtvis också en tydlig fingervisning om vilka investeringar näringslivet kommer att göra och vilka transportbehov som kommer att finnas. Hur näringslivet men framförallt hur man från våra riksdagspartier resonerar kring en så vital del av den svenska infrastrukturen ser vi framemot att få ta del av, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

– All vinterväghållning bör finansieras på liknande sätt. Självklart bör både drift och själva investeringen i de nödvändiga nya isbrytarna finansieras på samma sätt som övriga infrastruktur. Så enkelt är det bara, säger Berit Blomqvist, vd på Sveriges Skeppsmäklareförening som representerar all utländsk sjöfart i svenska vatten.

Medverkar under webinaret gör, förutom Skogsindustrierna och Näringslivets Transportråd, IF Metall, Piteå Hamn, Norrbottens Handelskammare, Sekab, Northvolt, EFO, ABB samt Anna-Caren Sätherberg (S), vice ordförande i näringsutskottet, Birger Lahti (V), ledamot i näringsutskottet, Maria Stockhaus (M), ledamot i trafikutskottet och suppleant i näringsutskottet, och Camilla Brodin (KD), ledamot i näringsutskottet.

Arrangörer till webinaret är Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Näringslivets Transportråd, Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Norrbottens Handelskammare, Sveriges Hamnar, Jernkontoret, Skogsindustrierna och Handelskammaren MittSverige.

Läs mer och följ webinaret här.

Publicerad: 2021-03-22