Möjligt att söka eco-bonus

Nu är det möjligt att söka eco-bonus. Detta skriver Trafikverket på sin hemsida. Ett grundläggande villkor är att ekobonus endast får ges om sjötransporten sker med fartyg som är registrerade i ett EES-land. Fartyget måste också anlöpa en svensk hamn för lossning eller lastning av överflyttat gods. Ekobonus får ges maximalt under tre år och den sökande måste i sin ansökan kunna visa att projektet är kommersiellt bärkraftigt efter treårsperioden.

-Vi är glada att systemet nu är på plats och hoppas att det ska komma att få positiva effekter för samhället och vara en del i att avlasta vägarna, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2018-11-22