Missa inte Svensk Sjöfarts utbildningsdag om sjöfart!

Den 10 december arrangerar Svensk Sjöfart en utbildningsdag om sjöfart. Under dagen kommer deltagarna bland annat att lära sig om vad svensk sjöfart är, vilka aktörer som är involverade och hur de arbetar, politiska prioriteringar samt sjöfartens framtid. Dagen syftar till att öka deltagarnas kunskaper inom sjöfartsområdets olika delar.

Regeringen har mål om förflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och genom ökat fokus på sjöfart finns mycket att vinna för miljö, klimat och hälsa. Under dagen ges en inblick i vad sjöfartsnäringen ser för möjligheter att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Bland annat Transportstyrelsen och Trafikverket har i uppdrag att arbeta transportslagsövergripande och utbildningsdagen syftar till att underlätta detta arbete genom ökade kunskaper inom sjöfartsområdet.

Läs mer och anmäl dig här. 

Publicerad: 2019-11-28