Medlemsworkshop om arbetsmiljö i världsklass – vad säger lagen och hur kan man arbeta förebyggande?

Under Svensk Sjöfarts medlemsworkshop med fokus på likabehandling och arbetsmiljö i världsklass presenterade Henric Diefke, advokat på Mannheimer Swartling om regelverken för trakasserier och kränkande särbehandling. Bland annat fick deltagarna lära sig mer om hur arbetsgivaren bör gå till väga vid anmälningar och vad arbetsgivarens ansvar är.

– Arbetsgivaren har en utredningsskyldighet gällande dessa frågor och ska också genomföra de åtgärder som krävs. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det handla om information, stöd eller omplacering för den utsatte och tillsägelse, erinran och uppföljning för den som har utsatt någon annan för trakasserar. Viktigt att komma ihåg är att det finns ett förbud mot repressalier gentemot den som anmäler trakasserier. Något arbetsgivaren också har ansvar över är att undersöka, analysera och vidta förebyggande skäliga åtgärder, men också följa upp och utvärdera dessa. Det finns dessutom krav på information och dokumentation för arbetsgivaren, säger Henric Diefke.

Therese Vikström, Stena Line, och Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart, höll i den andra delen av workshop som handlade om det förebyggande arbetet som arbetsgivare kan genomföra.

– Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp har bland annat tagit fram informationsmaterial, men håller just nu på att ta fram ett diskussionsmaterial. Materialet är tänkt att integreras i den befintliga strukturen och innehåller övningar som exempelvis kan genomföras på avdelningsmöten, säger Carolina Kihlström.

– Som bransch har vi mycket att vinna på att arbeta med dessa frågor. Det handlar bland annat om att vi vill attrahera de bästa talangerna, vi får minskad sjukfrånvaro och högre engagemang. Forskning visar också att företag med större mångfald och mer jämställdhet på arbetsplatsen överpresterar i både ekonomiska resultat och innovationsgrad. Inkludering är en förutsättning för att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Det räcker inte med att ha en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation om inte alla på arbetsplatsen känner sig inkluderade; arbetet med företagskultur, värderingar och den dagliga arbetsmiljön är ett arbete som är ständigt pågående, säger Therese Vikström.

Se hela presentationen här: 191204 Medlemsworkshop arbetsmiljö i världsklass 5 december

Publicerad: 2019-12-06