Långsiktig klimatplan efterlyses

Veckan som gått har varit mycket i klimatet tecken. Det globala klimatavtalet ratificerades av EU-länderna vilket betyder att det nu kommer att träda ikraft. ICAO, flygets FN-organisation antog ett globalt regelverk för att sänka sin klimatpåverkan. Sjöfarten välkomnar flygets framgång och förväntar sig nu att Sverige tar ledningen för sjöfarten.

Under nästa vecka kommer sjöfarten att träffas i sitt FN organ IMO för att diskutera hur sjöfarten kommer att gå vidare med sin hemläxa att hitta ett bra, rättvist system som kan sänka klimatutsläppen till havs.

Svensk Sjöfart önskar mer engagemang från regeringen inom IMO i frågan. Tyvärr har Sverige inte gett stöd till det förslag som nu finns på bordet från Antigua, Barbuda, Belgien, Cote d’Ivoire, Danmark, Frankrike, Tyskland, Marshall Island, Monaco, Marocko, Solomon Island och Tonga trots att Sverige satsar på att bli världens första klimatfria välfärdsland. Vi förväntar oss nu att Sverige aktivt stödjer det system för mätning av emissioner som ska antas vid det kommande miljömötet samt aktivt stödjer de ambitiösa mål som näringen själv genom internationella redareföreningen satt upp. Föreningen Svensk Sjöfart efterlyser vidare ett forum för närmare samarbete mellan den svenska sjöfartsnäringen och regeringen samt våra förtroendevalda EU-parlamentariker för en långsiktig klimatplan, som bidrar till att globalt minska utsläppen.

I skrivande stund pågår en ”revolution” inom sjöfarten och Sveriges rederier är i dag världsledande inom utvecklingen av nya miljölösningar och alternativa bränslen inom sjöfartsindustrin, såsom naturgas (LNG), metanol och batterier. Vi har också som första redareförening i världen antagit en ambitiös klimatfärdplan som visar vägen mot en klimatneutral sjöfart.

http://www.ics-shipping.org/news/press-releases/2016/10/05/world’s-national-shipowner-associations-press-shipping-s-global-regulator-to-set-timeline-for-reducing-green-house-gas-emissions

 

Publicerad: 2016-10-16