Klimatet i fokus när ICS träffades i Hongkong 16-17 maj

De stora frågorna vid den Internationella Redarföreningens (ICS) årsmöte i Hongkong var uppföljningen av IMO:s historiska beslut att införa mål för sjöfartens klimatutsläpp. Styrelsen konstaterade att beslutet var väldigt viktigt och en framgång för ICS och de andra industriorganisationerna inom Round Table som lyckades hålla ihop hela vägen i mål. Ragnar Johansson, ordförande Svensk Sjöfart, och Pia Berglund, vice VD Svensk Sjöfart, deltog i Internationella Redareföreningens årsmöte.

–  Det var tydligt vid mötet att vissa redareföreningar nu tycker att vi kan ta det lite lugnare medan majoriteten, inklusive Svensk Sjöfart, tycker att vi nu måste börja leverera förslag på åtgärder för att uppnå målen som satts upp. ICS återinrättar sin så kallad Market Based Measures arbetsgrupp som tagit fram förslag på en bränsleskatt för vidare arbete och man ger också Marine Committee i uppdrag att titta på förslag på klimatreducerande åtgärder. Att en förstärkning  av EEDI inte är aktuellt för ROPAX tonnaget på grund av att de redan idag har svårt att uppnå de mål som satts upp var något som vi från Svensk Sjöfart lyfte vid mötet och som ICS noterade, säger Pia Berglund.

– Vidare diskuterades frågan om nya globala svavelkravet. Det kommer att införas 2020 och fokus behöver nu läggas på att få IMO:s medlemsländer att få klara alla de åtgärder för regelefterlevnad på plats till dess. ICS kommer också på något sätt att etablera sig i Asien vilket vi stödjer. Hur detta ska ske kommer att beslutas om vid kommande styrelsemöten, säger Pia Berglund.

Vid mötet omvaldes Esben Paulsen (Singapore) som ordförande för ICS med följande vice-ordföranden John Adams (Bahamas), Mark Martecchini (Liberia), Emanuele Grimaldi (Italien) och Karin Orsel (Nederländerna). I augusti sker byte vid rodret hos ICS då Peter Hinchliffe pensioneras från posten som generalsekreterare och Guy Platten (idag VD för Brittish Chamber of Shipping) tar vid.

Publicerad: 2018-05-21