Invigning av Hansa Destinations – avlastar svenska vägar med 70 000 lastbilar

Hansa Destinations är ett helt nytt rederi som ägs av Svensk Sjöfarts medlem Rederi AB Gotland som kommer att bedriva trafik mellan Nynäshamn-Rostock. En viktig del i att möjliggöra linjen är regeringens ekobonus och på plats fanns bland annat Miljö- och klimatminister Per Bolund.

– Med två fartyg på den här linjen kan vi flytta 70 000 lastbilar per från det svenska vägnätet till sjöfart, vilket kan minska koldioxidutsläppen med ca 20 procent, säger Håkan Johansson, VD Gotlandsbolaget bland annat under invigningen.

Svensk Sjöfarts vice VD, Anders Hermansson var på plats under invigningen och menar att ekobonus bidragit till att vi nu ser nya trafikupplägg och överflyttning i praktiken samt hoppas på att regeringen tar till sig av Trafikanalys förslag om en breddad ekobonus.

– Den här linjen som vårt äldsta passagerarrederi, Gotlandsbolaget, nu öppnar är överflyttning i praktiken. Linjen visar på hur viktigt signalvärde ekobonus har genom att staten är med och tar en liten risk i att ställa om transportsystemet och bidrar till själva uppstartsfasen för trafiken. Detta särskilt som statens avgifter i form av lots- och farledsavgifter i många fall vida överstiger de belopp som allokerats genom Ekobonus, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

– Vi hoppas att man utvecklar ekobonus 2.0 i enlighet med det förslag som myndigheten Trafikanalys tagit fram gällande ett breddat ekobonus där fler kan få ta del av systemet. För mer sjöfart är naturligtvis minskade lots- och farledsavgifter viktigt. För Sverige betyder den här nya linjen att en överflyttning faktiskt kan ske, vilket påverkar omställningen och dessutom minskar trängseln på våra vägar. Det är viktigt att vi använder sjöfarten än mer – särskilt i områden där trängseln är som störst så som i Stockholmsområdet. Bara i detta enskilda fall räknar man med att minska utsläppen av koldioxid 46 000 ton, vilket visar att en överflyttning faktiskt har en betydelse för klimatet, säger Anders Hermansson.

Bild: Harry Bouveng (M), Kommunstyrelsens ordförande Nynäshamn, Per Bolund, Miljö- och klimatminister, Ann-Marie Åström, Ordförande Gotlandbolaget, Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart, Fredrik Lindstål (C), ordförande Stockholms Hamnar

Publicerad: 2021-08-30