Idag invigs infrastrukturdepartementet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och digitaliseringsminister Anders Ygeman inviger idag det nya infrastrukturdepartementet som ska ansvara för transport- och infrastrukturfrågor, men också IT-, post-, och energifrågor. Det är första gången på 13 år som ett nytt departement inrättas och förhoppningarna på departementet är stora.

– Jag tycker att det är mycket hoppfullt att departementet ska hantera både de 60 miljarder som läggs på infrastruktur varje år, men också behandla transportfrågorna. Det ger möjlighet att arbeta med fyrstegsprincipen fullt ut och därmed bidra till att man når samhällets hållbarhetsmål. Nu hoppas vi bara på att modet finns att fylla, och visa upp, den permanenta världsutställningen med framgångsrika exempel. Inom sjöfarten kan vi exempelvis bidra med den möjliggörande kraft vi är för att nå ett konkurrenskraftigt Sverige, de klimat- och miljörelaterade satsningar som görs inom rederier med satsningar på till exempel alternativa bränslen, optimering av fartyg, logistikupplägg, men också, inte minst viktigt, det arbete sjöfartsnäringen gör för att skapa en arbetsmiljö i världsklass genom samarbetet Vågrätt, säger Rikard  Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2019-04-01