ID-kontroller på passagerarfartyg får kritik från riksdagspolitiker – kompensation efterfrågas

Riksdagsledamoten Anders Hansson (M) har ställt två skriftliga frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth om regeringens beslut att införa ID-kontroller på passagerarfartyg.

– Från och med den 28 mars har rederierna varit tvungna att utföra obligatoriska id-kontroller vid resor med passagerarfartyg över 20 nautiska mil. Att bygga upp en struktur och genomföra en fysisk id-kontroll av varje resenär är förenat med både stor administration och kostnader för rederierna. Dessutom orsakar det en stor irritation, inte minst hos våra grannländer, när svenska staten ålägger personal i andra länder att utföra vad som får jämställas med myndighetsuppgifter i andra länder. Om den initiala grunden för införande av kontrollerna, det vill säga förväntad flyktingvåg, inte ansågs föreligga för buss och tåg, på vilken grund infördes då kontroller på passagerarfartygen?, skriver Anders Hansson.

Branschorganisationen Svensk Sjöfart menar att det inte är rimligt att reglerna införts, både då behovet inte tycks finnas och att reglerna tvingar rederier att utföra myndighetsarbete.

– Migrationsverket har sedan en tid tillbaka aviserat att antalet migranter minskar betydligt, något som även rederierna ser tydligt. Vi har därför ytterst svårt att se behovet av ID-kontrollerna. Det finns inte heller något problem med att fastställa identiteten på resenärerna och i synnerhet inte på de som reser från Sverige. För branschen är det fullständigt ologiskt att regering därför inte justerat detta. Ministern verkar dessutom ha blandat ihop frågor som avser att förhindra olyckor respektive att hantera olyckor då syftet med ID-kontrollerna, som sker med stöd av sjösäkerhetsförordningen på basis av gällande EU reglering, är att man ska veta vilka som är ombord i händelse av en olycka, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

I Anders Hanssons skriftliga fråga undrar riksdagsledamoten om infrastrukturministern kommer att kompensera rederierna för det ökade kostnaderna som införandet av ID-kontrollerna medfört, något som Svensk Sjöfart anser är helt nödvändigt.

– Den svenska sjöfarten har precis tagit sig igenom coronapandemin och att regeringen på detta inför ID-kontroller som innebär extra kostnader måsta självklart kompenseras. Rederierna utför ett arbete som egentligen bör utföras av staten och därför är det inte mer än rätt att de privata aktörerna också ersätts för detta, säger Anders Hermansson.

Läs de skriftliga frågorna här och här.

Publicerad: 2022-05-05