ICS välkomnar IMO:s principbeslut gällande FONAR

Den internationella redarföreningen (ICS) skriver i ett pressmeddelande att man välkomnar IMO:s principbeslut att på grund av säkerhets- eller driftsaspekter gällande kvalitén på lågsvavligt bränsle ge redare ett godkännande för ”Fuel Oil Non Availability Report (FONAR)” när det globala svaveldirektivet träder ikraft 2020.

ICS varnar dock för att beslutet inte på något sätt bör betraktas som ett ”frikort” för att använda bränsle med för hög svavelhalt.

– FONAR bör fortfarande ses som en sista utväg och det är inte något som ett fartyg kommer att kunna använda rutinmässigt”, säger biträdande generalsekreteraren för ICS Simon Bennett. – Omständigheterna i vilka en FONAR kan användas är mycket begränsad och villkoren för användningen av dem kommer att vara strikta. Rederier måste fortfarande vara fokuserade på att göra allt för att säkerställa full överensstämmelse 2020.

Läs hela pressmeddelandet här.

Publicerad: 2019-02-26