Hur ska förutsättningar för batteridriven sjöfart bli bättre?

Hur ska skattemässiga förutsättningar för batteridriven sjöfart bli bättre? Denna fråga ställde Per Åsling (C) till finansminister Magdalena Andersson (S). Och nu har han fått svar.

– Jag instämmer i att sjöfarten kan vara en del av lösningen för att nå klimatmålen för transportsektorn. Det är samtidigt viktigt att hushålla med gemensamma resurser och att se till att miljöskatternas styrande effekt inte urholkas över tid. Som Per Åsling noterat har dessutom en fartygsflotta med batteridrivna fartyg börjat växa fram även utan att all elanvändning i fartyg ger skattelättnad. I dag finns en skattenedsättning för el som förbrukas i vissa större fartyg när de ligger i hamn, vilken bl.a. bidrar till minskade utsläpp från dessa fartyg. Regeringen avser, som aviserats i den nationella godstransportstrategin, att ansöka hos kommissionen i syfte att få rådets tillstånd för en förlängning av den nuvarande nedsättningen av energiskatten för tid efter att nuvarande tillstånd löper ut, skriver Magdalena Andersson på riksdagens hemsida.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström ser positivt på Magdalena Anderssons skriftliga svar, men ser också att åtgärder behövs för att uppnå mål om fossilfrihet.

– Jag gläds att även finansministern ser sjöfartens potential för en mer hållbar transportmarknad. Samtidigt förvånas jag över att man inte tycks intresserad av att utveckla stimulansåtgärder genom skattelättnad för elanvändning i fartyg som ligger vid kaj eller använder el för sin framdrift. Även om det i viss mån finns skattelättnader idag och jag gläds åt att man avser att låta dessa ligga orörda förvånas jag av svaret, säger Rikard Engström.

Även om det händer mycket inom sjöfarten, exempelvis kör ForeSea på batterier mellan Helsingborg och Helsingör, Stena Line i Göteborgs Hamn och allt fler använder elanslutning i hamn, behövs mer göras. Att marknaden kommer växa av sig själv är inte Rikard helt säker på och drar paralleller till andra branscher där ett stöd från staten fått en marknad att öka.

– Argumentet gällande sjöfart och batterier tycks vara att marknaden är under tillväxt ändå. Hur rimmar resonemanget om en marknad som börjar ta fart med att man infört investeringsstöd till solceller, elcykelpremie, elbilspremie och att man gav myndigheten Trafikanalysi uppdrag att se till miljöpremie för lastbilar. Ett mer konsekvent resonemang vore lämpligt och därmed bör något liknande införas även för sjöfarten, säger Rikard Engström.

 

Bild: ForSea

Publicerad: 2019-06-20