Hur säkerställs åretruntsjöfart?

Ämnet isbrytare har tagits upp av riksdagsledamoten Mattias Karlsson (M) genom en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). En brännande fråga är hur de nya isbrytarna ska finansieras både gällande investering och drift. Att inte finansiering av nya isbrytare fanns med i infrastrukturpropositionen som publicerades under våren är bland annat något som kritiserats av både politiker och näringsliv.

– Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Utan isbrytare riskerar vissa hamnar att behöva stänga verksamheten i upp till 130 dagar om året, vilket skulle vara förödande för näringslivet. Men när regeringen nyligen presenterade sin nya infrastrukturproposition och då flaggade för rekordstora investeringar i bland annat vägar och järnvägar saknades besked om isbrytarna. Vad avser ministern att göra för att säkerställa åretruntsjöfarten i Bottenviken, nu och i framtiden? skriver Mattias Karlsson bland annat i sin fråga till Tomas Eneroth.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att frågan är mycket befogad och önskar ett positivt besked i närtid.

– Regeringen behöver tydliggöra hur man ska hantera sjöfartens vinterväghållning i närtid. Inte minst är det en viktig fråga för arbetstillfällena i svensk basindustri. Finansieringen av de nya isbrytarna samt driften av dessa måste finansieras till fullo med statliga medel. Därigenom likställer man trafikslagens förutsättningar, kan få till en av politiken eftersträvad överflyttning och säkrar svenskt näringslivs konkurrenskraft. Skulle finansiering ske över Sjöfartsverkets budget skulle industrin, besöksnäringen och sjöfarten drabbas av höjda avgifter och minskad konkurrenskraft. Vi hoppas att regeringen ser hur viktigt det är för Sveriges import och export att sjöfarten, som transporterar ca 90 procent av alla varor till och från Sverige, fungerar året om och därmed kommer med ett positivt besked till näringslivet, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2021-05-25