Håkan Johansson blir ny ordförande för Föreningen Svensk Sjöfart

Under Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte 25 april valdes Håkan Johansson till ny ordförande och tar över efter Ragnar Johansson, VD på det nystartade rederiet Wallenius SOL. Håkan Johansson är VD för Rederi AB Gotland och var tidigare vice ordförande för Föreningen.

– Jag ser fram emot mitt uppdrag som ordförande för Föreningen och att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfartsnäring. Föreningen har en hundraårig historia av att bidra till samhället på olika sätt och det kommer föreningens medlemmar fortsätta att göra. Med bland annat ny forskningsstrategi, färdplan för fossilfrihet och tydliga mål tar vi flera positiva steg i rätt riktning och det gör att detta uppdrag känns både spännande och viktigt, säger Håkan Johansson.

– Med Håkan Johansson som ordförande ser vi fram emot mycket handlingskraft och att vi fortsätter vår resa mot fler svenskflaggade fartyg och kvalitétssjöfart. Vi tackar också vår avgående ordförande, Ragnar Johansson, för mycket fint arbete under de senaste åren, säger Rikard Engström

Under årsmötet väljs även Johanna Boijer-Svahnström Viking Line och Markus Lindbom Stena in som nya styrelsemedlemmar. Styrelsen från och med 25 april av Håkan Johansson (ordförande), Dan Sten Olsson (hedersordförande) Stena, Lars Höglund (vice ordförande) Furetank, Ragnar Johansson (vice ordförande) Wallenius SOL, Rikard Engström Svensk Sjöfart, Jonas Backman Sirius Shipping, Claes Berglund Stena, Torkel Hermansson Tarbit Shipping, David Kristensson Northern Offshore Services, Henrik Källsson Erik Thun, Ingvar Lorensson Donsötank, Johanna Boijer-Svahnström Viking Line, Marcus Risberg Tallink Silja, Anders Thyberg Walleniusrederierna, Markus Lindbom Stena och Annika Asp (sekreterare) Svensk Sjöfart.

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt. Svensk Sjöfarts vision är:

Svensk Sjöfart erbjuder Europas mest hållbara sjöfart vilket bidrar till Sveriges konkurrenskraft.

Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

 

Kontakt:

Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, rikard.engstrom@sweship.se