”Glöm inte vikten av svenskflaggade fartyg för totalförsvaret”

I slutbetänkandet SOU 2019:34 Förbättrat skydd för totalförsvaret lyfter man bland annat hamnarnas viktiga roll, men missar att ta upp vikten av svenskflaggade fartyg.

– Vi instämmer i att hamnarnas roll är helt centrala för landets totalförsvar, det är bra att man gör en översyn i betänkandet och lyfter olika hamnars betydelse. Men man missar nästa steg och kanske ligger det inte inom ramen för betänkandet men lika fullt måste man tänka tanken. Vad ska vi ha hamnarna till om vi inte har en svenskflaggad handelsflotta som trafikerar dem med förnödenheter och bränsle till det civila såväl som det icke-civila samhället i orostid? Svensk Sjöfarts tes är att det läge vi har i orostid utgår från hur det ser ut i fredstid, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Om vi som samhälle inte i fredstid värnar sjöfarten så att redarna med stolthet och utan att straffas ekonomiskt kan sätta en svensk flagga i aktern på fartyget och därmed i princip ingå i det svenska totalförsvaret varför tror vi då att man i orostid ska rycka in för att försörja landet? Det är enligt vårt synsätt naivt. Som man bäddar får man ligga helt enkelt, fortsätter Rikard Engström.

Att värna svensk flagg är oerhört centralt för totalförsvaret. Men enligt Rikard Engström är kanske det bästa i sammanhanget att samtidigt som man gör det utifrån detta argument får man många positiva bieffekter.

– Det handlar om arbetstillfällen i den maritima näringen, det handlar om stärkt transportförsörjning för svensk industri, det handlar om avlastning av vägar med positiva följder för miljö- och klimat, infrastrukturutgifterna, framkomligheten och trafiksäkerheten. Att nå denna långa önskelista kan man ju tro skulle vara väldigt dyrt. Inget kan vara mer felaktigt. Tvärtom skulle det direkt och indirekt generera intäkter till statskassan som på sikt kommer att överstiga kostnaderna dramatiskt, säger Rikard Engström

Publicerad: 2019-06-04