FureNord flaggar svenskt

4 december 2017 aviserade Furetank, Älvtank och Erik Thun AB och parterna i Blå Tillväxt att inflaggning av flera fartyg till Sverige kommer att ske. Nu har den svenska flaggan hissats på Furetanks fartyg FureNord.

– Vi har sedan flera år ett gott samarbete med de sjöfackliga organisationerna, vilket har haft stor betydelse för vårt beslut att flagga svenskt. Den svenska sjöfarten bidrar med stor samhällsnytta både på arbetsmarknaden och för ekonomin, men också för miljön. Med detta kan vi nu i ännu större utsträckning ta vårt ansvar för utveckling och förbättring av Sveriges konkurrenskraft, säger Lars Höglund VD för Furetank.

Blå Tillväxts Facebooksida kan du se hur inflaggningen gick till.

Läs Sjöfartstidningens artikel om inflaggningen här.

Publicerad: 2018-02-21