Forskningsproppen

Joakim Tiséus, Vinnova fyllde i och pekade på behovet av en ökad forskningssamverkan mellan akademi och samhälle. Han uppmanade sjöfarten att hålla sig väl framme. Forskningspropositionen gäller med perspektiv tio år framåt från 2017. Emma Wallrup ansåg att det bör skapas en statlig budget för sjöfarten.

-Sjöfarten kan inte enbart vara avgiftsfinansierad, menade hon.