Forskning, innovation och utbildning under Svensk Sjöfarts höstmötesdag

Under Svensk Sjöfarts höstmötesseminarium var temat forskning, innovation och utbildning och dagen inleddes med ett politiskt block där både riksdagsledamöter och utbildningsministern deltog.

– Det är en speciell tid vi lever i. Vi har ett antal globala megatrender som ställer helt nya frågor till Sverige AB. Lyckligtvis sammanhåller dessa megatrender med utvecklingen av ny teknik. Jag tror att pandemin blev en ögonöppnare för många hur betydelse sjöfarten är för ett exportberoende land som Sverige. När vi alltid tagit det för givet både ur ekonomiskt perspektiv och utifrån ett säkerhetsperspektiv; vi kan inte ta svensk sjöfart för given. Från regeringens sida så lägger vi om politiken nu och det är tydliga prioriteringar som vi gör och minst inte på utbildningssidan. Vi jobbar utifrån ingenjörslandet Sverige, teknik i bred mening. Vi är ett ingenjörsland och det är det som byggde oss rikt och det som kommer bygga oss rikt i framtiden och då måste vi våga göra prioriteringar i utbildning och forskning. De närmsta åren kommer våra tekniska utbildningar utökas kraftigt och vi bygger ut yrkesutbildningarna med 7000 platser de kommande åren. Vi har också specifika riktade sjöfartsutbildningssatsningar som jag är övertygad om kommer spela stor roll framöver, säger utbildningsminister Mats Persson (M) bland annat.

Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart, menade att forskning, innovation och utbildning är oerhört viktiga frågor som genomsyrar hela sjöfarten.

– Även om vi i branschen ligger långt fram så kräver dagens samhällsförändringar såsom klimatomställning, digitalisering och ett ändrat säkerhetsläge att vi åstadkommer nya lösningar där vi verkligen nyttjar innovativ och ny teknik eller bara göra saker på ett nytt sätt. Vi måste exempelvis fortsätta arbetet med energieffektivisering men också fundera på hur vi kostnadseffektivt kan ta fram nya hållbara bränslen till sjöfarten. Forskning och innovation är en nyckelfråga för att möte dessa samhällsutmaningar och ta tillvara de möjlighet som ges med stärkt konkurrenskraft inte bara för den viktiga sjöfartsnäringen utan för vårt hela samhälle. Sjöfarten är nämligen samhällskritisk, säger Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart.

Riksdagsledamöterna Niklas Sigvardsson (S), Jan Riise (MP), Marie-Louise Hänel Sandström (M), och Lili André (KD) medverkade under ett panelsamtal och samtliga menade att sjöfarten är mycket viktig bransch för Sverige.

– Det är ingen nyhet att sjöfarten är viktig, det har vi vetat i Göteborg länge, men nu har vi lyft det till Stockholm och det är bra. Vi ska se på något sätt hur vi kan se på det här med tekniken och hur vi kan lyfta den och det handlar om att börja med detta i grundskolan. Sjöfarten är viktigt och det är oerhört viktig logistik som finns och vi måste använda sjöfarten ännu mer, säger Marie-Louise Hänel Sandström (M).

Under seminariet deltog även Ron Gerlach, teknisk direktör på Stena teknik, för att prata om framtidens teknik och nybyggnationer och Vendela Santén från RISE/SSPA diskuterade fossilfri sjöfart.

AI och hur den nya tekniken samt vilka regleringar som kommer härnäst var också i fokus under eftermiddagen. Carolina Brånby från Svenskt Näringsliv menade att det är viktigt att ha koll på vad som händer framöver.

– Kommande AI-reglering är högaktuell. När EU-kommissionen föreslog AI-akten då tänkte man att man framförallt ville skapa tillitsfull AI och man vill vara först ut. Förslaget syftar till att garantera säkerhet och grundläggande rättigheter för människor och företag. De som omfattar är leverantörer som sätter AI-system på marknader eller tar i bruk AI-system inom EU, användare som är belägna inom EU och leverantörer och användare av AI-system som är belägna i ett tredjeland, där de utdata som produceras av systemet används i EU, säger Carolina Brånby.

Den nya tekniken innebär flera säkerhetsrisker, bland annat ökar antalet cyberattacker. Marthe Brendefeur från Norma Cyber menade att det finns mycket som man som rederi kan göra för att vara säkrare.

– Det viktigaste är att medarbetarna är en del av ett community för att man ska kunna veta vad som händer inom området och så att man kan fånga upp sådant som avviker. En annan viktig del är att allt verifiera uppgifter med exempelvis ett samtal istället för att bara svara på ett mail, säger Marthe Brendefeur.Både gällande kompetensförsörjningen och rekryteringen är det viktigt att ha koll på vilka färdigheter som kommer att kunna behövas. Detta är något som Momoko Kitada, Hed of maritime education and training på WMU, har studerat.

– Det kommer bli viktigt att uppdatera lärare på sjöfartsutbildningar med den nya teknik som finns och även innehållet behöver moderniseras. Det är också viktigt att ge kontinuerlig utbildning för sjöfolk som arbetar ombord, säger Momoko Kitada.

Se seminariet här.

Publicerad: 2023-11-20