Föreningen Svensk Sjöfart har utsett ny VD

Styrelsen för branschorganisationen Svensk Sjöfart har utsett Anders Hermansson, nuvarande tf. VD och tidigare vice VD, till ny VD. Anders tillträder uppdraget omgående.

– Efter en lång rekryteringsprocess med flera kandidater har vi i styrelsen kommit fram till att Anders Hermansson är den som bäst kan ta sig an uppdraget som VD för Svensk Sjöfart. Anders har arbetat inom föreningen under flera år och har en gedigen erfarenhet som vi tror kommer vara mycket viktig för att ta ytterligare steg mot en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfartssektor. Hur sjöfartsnäringens villkor förändras i framtiden är centralt för hela Sverige som är beroende av sjötransporter för transporter av både varor och passagerare. Anders har styrelsens fulla förtroende inom dessa frågor och det är mycket glädjande att Anders idag tillträder som VD för föreningen, säger Håkan Johansson, styrelseordförande för Svensk Sjöfart.

Anders har tidigare arbetat som sektionschef för sektionen för strategi och utveckling på Transportstyrelsen och har en magisterexamen i statsvetenskap och nationalekonomi från Lunds universitet. Han arbetade dessförinnan som ämnesråd på Näringsdepartementet och ansvarade bland annat för framtagandet av regeringens maritima strategi och havspolitik. Anders Hermansson har även lång erfarenhet av förhandlingar inom EU och IMO.

– Jag är mycket glad över att ha blivit erbjuden tjänsten och ser mycket fram emot uppdraget som VD i föreningen. Jag har haft förmånen att arbeta inom kansliet under en längre tid och vet vilka oerhört kompetenta medarbetare vi har. Jag hoppas att jag kan bidra till att utveckla arbete och inriktning i kansliet i syfte att nå ett större genomslag i våra kärnfrågor. Att svenska rederier dessutom är ledande inom såväl säkerhet som miljö och klimat gör att det finns alla förutsättningar för Sverige att flytta fram positionerna inom sjöfartsområdet. Det är bra för branschen men också för sjösäkerheten, miljön samt klimatet – dessutom är det bra för Sverige att det även exempelvis bidrar till att säkerställa såväl sjöfartskompetens för Sverige som den svenska försörjningsberedskapen. Så, det här kommer att bli precis hur kul som helst, säger Anders Hermansson.

Fakta: Om Svensk Sjöfart

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt. Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Publicerad: 2022-03-31