Fairway Forward seminarium leder vägen mot ett grönare och smartare maritimt kluster

För att sprida kunskap och främja samarbete i Finland och Sverige organiserar Fairway Forward ett seminarium och en ”think tank” för grön och smart sjöfart den 20 november i Helsingfors. Programmet inkluderar exempel på best practice från varje land och en paneldiskussion med ledande branschledare och politiker. Både finländare och svenskar från olika delar av den maritima sektorn deltar under dagen.

Seminariet inleds med ett huvudtal av Helena Tuuri, ambassadör för Östersjön och bland annat presenterade ForSea, Wallenius och Gävle Hamn om respektive arbete med smart och grön sjöfart.

– Det är viktigt att vi samarbetar för att lära av varandra och skapa innovationer. Finland och Sverige har en mycket hög kunskapsnivå och kompetenta yrkesverksamma, som behövs för att utveckla grönare och smartare sjöfart. De nordiska länderna leder vägen mot en miljövänlig och hållbar maritim sektor och genom detta seminarium hoppas vi att flera goda idéer framkommer, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

– Intresset för seminariet var större än vi förväntade och det var trevligt att se så pass många deltagare i Oodi, i centrala Helsingfors. Det finns stor entusiasm gentemot frågor angående utvecklingen av grön sjölogistik och innovationer. Idag tydligas efterfrågan för en plattform för samarbete och lärande, vilket är vad Fairway Forward ämnar erbjuda, säger Annaleena Mäkilä, VD för Finska Hamnförbundet.

Fairway Forward är ett samarbetsprojekt mellan det finska och svenska maritima klustret och består av Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Rederierna i Finland, Finnish Marine Industri och Finnish Port Association. Projektet inrättades i början av 2019 och syftar till att dela goda exempel och samarbeta för att uppnå miljö- samt klimatmål inom den maritima sektorn.

Se hela seminariet här.

Publicerad: 2019-11-20