Fairway Forward – en blick mot framtida energi- och miljölösningar för sjöfartssektorn

Blickarna riktades mot sjöfartssektorns framtid vid Fairway Forward seminariet som arrangerades av de finska och svenska sjöfartsklustren den 1 september 2022. Seminariet väckte stort intresse och salen, vid Nordsjö hamncentrum i Helsingfors, fylldes av sjöfartsproffs.

Den här gången låg fokus för seminariet på medlen för att uppnå sjöfartssektorns klimat- och miljömål, samt på framtidens energikällor och bränslen. Case-presentationer från företag som representerar både Finland och Sverige presenterades och fokus låg på miljölösningar och framtida bränslen.

”Gränsöverskridande samarbete och informationsutbyte är viktigt. Finland och Sverige har spetskompetens och kunniga proffs som behövs för att utveckla en alltmer grön och hållbar sjöfartssektor. Idag fick vi höra goda exempel på detta.” konstaterade Tiina Tuurnala, vd, Rederierna i Finland.

Keynote-talet gavs av Maria Grahn, Docent vid Chalmers tekniska högskola. Nestes Sveta Ukkonen och Power 2 X:s Herkko Plit berättade om framtida energikällor och bränslelösningar.

”Efterfrågan på bränslen med låga koldioxidutsläpp kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. Vi vet ännu inte vilka lösningar framtiden kommer att medföra, och därför bör vi förhålla oss öppna och uppmuntrande mot olika bränslealternativ och nya teknologier.” påpekade Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart.

Rederiernas framtidsvisioner representerades av Thomas Doepel från Finnlines, Frida Rowland från AtoB@C Shipping och Christer Bruzelius Gotland från Tech Development. I panelen, som leddes av dagens moderator Christine Hanefalk från Maritimt Forum, deltog Annaleena Mäkilä, ordförande för ESPO från Finlands Hamnförbund, Håkan Johansson från Gotlandsbolaget och Eero Lehtovaara, ordförande för Waterborn Technology Platform från ABB. I paneldiskussionen betonades behovet av kontinuerliga satsningar på forskning, utveckling och innovation, samt vikten av smidig kommunikation mellan olika sektorer och aktörer.

Dagen avslutades med ett företagsbesök till Aker Arctics Ice Lab, som leddes av vd Reko-Antti Suojanen.

Se livesändningarna från seminariet här.

Fairway Forward är ett samarbetsprojekt mellan det finska och svenska maritima klustret och består av Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Rederierna i Finland, Finnish Marine Industri och Finnish Port Association. Projektet inrättades i början av 2019 och syftar till att dela goda exempel och samarbeta för att uppnå miljö- samt klimatmål inom den maritima sektorn.

Publicerad: 2022-09-02