EU ETS för sjöfarten beslutat

EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s medlemsländer i ministerrådet har beslutat om att inkludera sjöfarten i EU ETS, EU:s system för utsläppsrättshandel. Från år 2024 ska 40 procent av emissionerna inkluderas, från år 2025 70 procent och från år 2026 ska samtliga emissioner inkluderas. Storleksgränsen för fartygen som inkluderas i systemet är ännu inte helt verifierat.

– Vi har vissa uppgifter om att fartyg mellan 400 och 5000 GT ska inkluderas, medan andra säger motsatsen. Från Svensk Sjöfarts sida anser vi att det enda rimliga är att inkludera fartyg även under 5000 GT för att säkerställa konkurrensneutraliteten inom sjöfarten och att vi får en omställning på riktigt. Dessutom anser vi att man bör ha ett livscykelperspektiv för utsläppsrättshandeln, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

En ytterligare oklarhet gäller undantagen i systemet.

– Vad vi har förstått är alla fartygstrafik till öar med en permanent befolkning mindre än 200 000 undantagna samt visst isklassat tonnage och statligt upphandlade fartygsrutter med passagerarfartyg eller så kallade ropax-fartyg, Den 16-18 december kommer nästa möte hållas i EU där övriga delar av EU ETS kommer behandlas och därefter är sannolikt det nya reviderade EU ETS färdigt, säger Fredrik Larsson.

Publicerad: 2022-12-01