Erik Thun AB och dotterbolaget Thun Tankers BV på namngivningsceremoni i Kina

Svensk Sjöfarts medlem Erik Thun AB genomförde två namngivningsceremonier på varvet AVIC Dingheng Shipbuilding Ltd i Kina lördag den 23 mars 2019. Fartygen fick namnen Thun Lidköping och Thun London och är de två första i en serie om fem produkttankfartyg. Gudmoder var Alice Brax, barnbarn till Helge Källsson.

Fartygen bygger vidare på koncernens gedigna erfarenhet av att bygga båtar och dessa fem blir jämte M/V Thun Venern de största fartyg som hittills funnits i företagets historia och mäter hela 150 meter.

Tillsammans med det kinesiska designföretaget Odely har Erik Thun AB utvecklat en modell som tagit sin utgångspunkt i de båtar som byggdes för koncernen på 1980-talet, men den nya serien är specialdesignade i samråd med varvet AVIC för de kunder som kommer att använda fartygen för sina transporter. Fokus ligger på effektivt nyttjande med mesta möjliga hänsyn tagen till miljömässiga aspekter.

Thun Lidköping liksom Thun London mäter 149,8 meter (LOA) och har en dödvikt på 18 650 ton vilket placerar dem i det så kallade intermediate segmentet. Båda fartygen får isklass 1C och kommer att tas i bruk under sommaren 2019 och ingår då i Gothia Tanker Alliance. Thun Tankers är en del av Gothia Tanker Alliance, ett av Europas ledande nätverk för ägare av produkttankers. För närvarande ingår 40 fartyg i varierande storlek i nätverkets flotta.

Publicerad: 2019-03-26