ECSA presenterar europeiska prioriteringar inför EU-valet

Inför valet till Europaparlamentet 2024 presenterar nu European Community Shipowners´ Associations, ECSA, sina politiska prioriteringar för de kommande fem åren.

De fyra fokusområdena är:

  • klimat och energiomställning
  • grön och digital kompetensomställning
  • fartygsfinansiering och konkurrenskraft
  • handel

De prioriterade områdena är särskilt viktiga för att säkerställa att den europeiska sjöfarten fortsätter att spela en strategiskt avgörande roll för Europas leveranssäkerhet.

Europa står till exempel inför en omvälvande omställning för att kunna möta klimatneutralitet till 2050 och samtidigt behålla en ledande industriell position på en global nivå.

– Införandet av rena bränslen och teknologier har blivit det nya slagfältet för internationell konkurrens. EU har satt upp de mest ambitiösa klimatmålen internationellt och strävar efter nettonoll till 2050. Men utan ordentlig tillgång till finansiering och utan enorma offentliga investeringar står energiomställningen och industrins konkurrenskraft på spel, säger Sotiris Raptis, ECSA:s generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Svensk Sjöfart delar ECSA:s uppfattning om att finansiering av den gröna omställningen blir en viktig fråga under kommande mandatperiod, både i EU och i Sverige

–  EU har under senaste åren tagit viktiga steg i att reglera sjöfartens klimatfrågor genom Fit-For-55, något som vi inom Svensk Sjöfart ser positivt på. Svenska rederier ligger i framkant i dessa frågor och våra medlemmar ser gärna att Sverige och svenska parlamentariker fortsätter att driva på i dessa frågor, säger Pia Berglund, näringspolitisk expert på Svensk Sjöfart.

Europeisk sjöfart är en hörnsten för Europas import och export av varor och står för 39,5 procent av världsflottan. Det innebär att den europeiska sjöfarten har ett betydligt inflytande över de internationella leveranskedjorna.

– EU-valet i år är en viktig värdemätare för vilken roll EU ska spela på den globala scenen framöver gällande handel och industrins konkurrenskraft. Sverige är ett frihandelsland och beroende av en fungerande sjöfart för vår export och import, säger Pia Berglund.

Sjöfarten genomgår också en omfattande omställning inom digital och grön teknologi, områden som dessutom utvecklas snabbt. För att möta den utmaningen och den medföljande efterfrågan på nya kompetenser krävs samlade och riktade insatser.

– Upp till 800 000 sjömän kommer internationellt att behöva utbildas eller fortbildas till mitten på 2030-talet, säger Sotiris Raptis.

 

Här kan du läsa om ECSA:s fyra fokusområden.