ECSA lanserar strategiska prioriteringar för EU: s sjöfartspolitik för de kommande fem åren

Med titeln ”Sailing ahead – European shipping sets ambitious goals for its next chapter”, beskriver strategin tio prioriterade områden som den europeiska sjöfartsindustrin kommer att fokusera på.

– För att vara mycket tydlig är klimatet högsta prioritet för hela sjöfartssektorn, säger ECSA:s generalsekreterare, Martin Dorsman. Branschen är angelägen om att samarbeta med sina europeiska och globala partners för att nå det mål som IMO har satt upp att minska koldioxidutsläppen med minst 50% fram till 2050. Det betyder att vi måste börja arbeta nu för att säkerställa att nödvändiga alternativa bränslen, infrastruktur och teknik utvecklas i tid för att tas upp på global nivå. Detta är en enorm utmaning och också möjlighet för sektorn.

– Det är med stor glädje jag kan konstatera att ECSAs prioriteringar ligger mycket väl i linje med de prioriteringar vi har, och har haft länge, inom Svensk Sjöfart. Denna tydliga markering om att sjöfarten arbetar med stor iver för att påskynda arbetet för att nå målet om ett hållbart samhälle. I detta måste inte minst den internationella sjöfarten utvecklas mycket. Svensk sjöfart ligger definitivt i framkant i detta arbete och vi känner verkligen hur blickarna riktas mot vår paviljong på den, som inframinister Tomas Eneroth säger, permanenta världsutställningen för hållbara transportlösningar.  Särskilt glädjande och viktigt är det med tydliga prioriteringar när Stenas Claes Berglund nu tar plats som ordförande för den viktiga organisationen. Klimatfrågorna har länge varit i fokus i Svensk Sjöfart, vilket bland annat manifesterades i att vi var första redareförening i världen om att anta en nollvision i vår Klimatfärdplan, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs strategin här.

Publicerad: 2019-10-31