Det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet är beslutat

Under torsdagen fattade regeringen beslut om det tillfälligt anpassade förordningsförslaget avseende sjöfartsstöd. Det kommer, i enlighet med det tidigare remitterade förslaget, att gälla retroaktivt från den 13 mars.

– Regeringen har beslutat om ett utökat sjöfartsstöd för att stödja svensk sjöfart under pandemin. Vi behöver en stark sjöfart under svensk flagg även efter krisen. Det utökade stödet innebär att ersättning kommer ges för fartyg som tagits ur trafik på grund av coronavirusets spridning, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Svensk Sjöfart har arbetat intensivt tillsammans med flera enskilda rederier men också i samverkan med andra parter för att lösningen skulle komma på plats.

– Svensk Sjöfart välkomnar beslutet om den tillfälliga förordningen. Regeringens beslut är både efterlängtat och viktigt för svenska rederier, inte minst för färjorna som drabbats mycket hårt av COVID-19. Under exempelvis april 2020 minskade antalet passagerare med ca 90 procent, jämfört med samma månad förra året och omsättningen för sjötransporter har minskat med närmare 50 procent.  I och med beslutet om den tillfälliga förordningen så ges rederierna, i likhet med vad som gäller i andra EU-länder, möjlighet att tillfälligtvis anpassa trafikutbudet. Åtgärden är oerhört viktig för rederierna då krisen på ett sätt som saknar tidigare motsvarighet var tvungna att i princip ställa in stora delar av verksamheten till följd av krisen, säger Anders Hermansson Svensk Sjöfart.

Läs Infrastrukturdepartementets pressmeddelande här.

Publicerad: 2020-07-17