”Det går inte att nog understryka sjöfartens betydelse”

Maritimt Forum bjöd in till årsmötesdag med öppet seminarium. Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson talade i seminariets första block på temat Den maritima näringens betydelse för försörjningsberedskap och försvarsfrågor – hot och möjligheter för framtiden tillsammans med Ewa Skoog-Haslum, marinchef på Försvarsmakten och Marcus Risberg, vd, för Destination Gotland.

De tre var slående överens om att Sverige behöver ha en stark svensk sjöfart.

– Vi måste ha snabba löpande transporter. Sverige är som en halvö och för oss är det viktigt med sjötransporter. Också kunskap om sjötransporter är helt avgörande för att klara kompetensförsörjningen. Det inte nog går att understryka sjöfartens betydelse, sa Anders Hermansson.

Ewa Skoog-Haslum betonade också att Sverige behöver ha ett annat civilt försvar idag än vad vi hade tidigare. Omvärlden och hotbilden ser annorlunda ut idag och då är vikten av svensk sjöfartskompetens, svenska rederier och svenska fartyg avgörande, samt att det finns en konkurrenskraftig näringspolitik.

– Vill vi trygga vår handel och våra grundläggande försörjningsvillkor måste vi ha ett konkurrenskraftigt system, menade hon.

– Vi måste agera men vi vågar inte riktigt. Vi måste visa på handlingskraft, tillade Marcus Risberg.

De tre diskuterade också vikten av att segla under svensk flagg.

– Behovet av svensk flagg är tyvärr något som seglat upp. Handelsfartygen kan inte själva skydda sig mot hoten som de utsätts för i till exempel Röda havet. Svensk flagg är också viktigt för kompetensförsörjningen. Det finns för få svenskflaggade fartyg idag. Vi behöver svenska rederier, svenska fartyg som seglar under svensk flagg med svensk personal mellan svenska hamnar. Det är märkligt att det inte är så. Det måste vi ändra på, sa Anders Hermansson.

Den nya hotbilden med bland annat cyberangrepp, GPS-störningar och kränkningar gör oss sårbara och det kräver nya lösningar, prepping och agerande.

– Det är ett nytt normalläge. Det pratas sjöfart och det finns fantastiskt bra politiska ambitioner. Om alla frågor som är på gång realiseras kan vi se en vändning. Det finns möjligheter för den svenska sjöfarten att växa med den hotbild som finns idag, avslutade Anders Hermansson.

Under eftermiddagens andra block diskuterade Elin Swedlund, chef för transportfrågor på Skogsindustrierna, Berit Blomqvist, vd, Sveriges Skeppsmäklareföreningen, och Stefan Bodelind, vd SBC Logistics AB överflyttning av gods från väg till sjö.

Slutligen berättade fyra talare från olika delar av den maritima näringen om utmaningar och lösningar inom grön omställning. Dessa var Maria Malmqvist, vd för Energigas Sverige, Dinis Reis Oliveira, life cycle specialist på Stena Teknik, Göran Eriksson, vd för Göteborgs Hamn och Viking Schumacher, teknisk projektledare på Färjerederiet.