Den maritima näringen måste bli mer synlig för kommunerna

Vid ett möte på Sheraton i Stockholm den 10 november fick infrastrukturminister Anna Johansson ta emot den maritima näringens förslag till hur regeringens maritima strategi kan utvecklas. Regeringens strategi presenterades i augusti 2015 och sedan dess har Sjöfartsforum samlat branschens aktörer från det maritima klustret för att ta fram förslag till utvecklingsåtgärder.

Har samarbetet fungerat bra?

– Jag blir aldrig riktigt nöjd, säger Anna Johansson, men det känns som vi har ett bra arbetssätt där vi kan ta tillvara det stora engagemang som finns i olika myndigheter och branscher. Att strategin har tagits emot så väl så väl är positivt.

– Tiden vi lämnar över dokument i högtidliga former är nu förbi, nu gäller det att vi ser till att den maritima näringen kan skapa jobb i framtiden, säger Claes Berglund, ordförande Sjöfartsforum.

– Vi vill ha en växande maritim näring, där är vi helt överens. Det finns en större potential än vad vi kan se idag som vi har alla möjligheter att utveckla, det är ett hårt arbete som gäller nu.

Vad blir nästa steg?

– Det finns ingen utpekad ansvarig, det här är en plattform för olika företag, branscher, kommuner, regeringen, myndigheter, länsstyrelser med flera som behöver jobba var och en på sin front och sedan vid behov samverka för att komma vidare, säger Anna Johansson.

Anna Johansson pekar på de regeringsuppdrag som olika myndigheter har fått för att öka kunskapen om hinder och åtgärder som krävs för att det fortsatta arbetet ska lyfta. Bland annat ska Statistiska Centralbyrån, SCB, utveckla näringslivsstatistiken kring de maritima näringarna, Business Sweden ska rapportera om marknaden för de maritima näringarna, Sjöfartsverket ska analysera inlands- och kustsjöfarten, Trafikanalys ska utreda miljökonsekvenser mm.

Kommer kommunerna att få en större roll?

Kommunerna behöver inse att de har en viktig roll för de maritima näringarnas utveckling, säger Anna Johansson:

– De arbetar redan idag med näringslivsutveckling, de behöver dock bli mer uppmärksammade på de maritima näringarnas potential, här har näringen varit lite för osynlig i vissa fall.

Hur ska Sjöfartsforum jobba vidare?

– Kommunerna och regionerna kommer att få ett större fokus i vårt arbete, det är helt klart säger Claes Berglund.

Läs mer om regeringens maritima strategi: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/08/en-svensk-maritim-strategi-sammanfattning/

Läs mer om branschens maritima åtgärdsplan:

https://maritimeforum.se/