Den internationella redarföreningen publicerar årsrapport

International Chamber of Shipping, som den internationella redarföreningen heter, har nyligen publicerat sin årsrapport. Stort fokus under föregående år var klimatet och sjöfartens klimatavtal som antogs av FN:s sjöfartsorganisation, IMO.

– ICS är medvetna om industrin behov av att minska koldioxidutsläppen så fort det är möjligt. Industrin har redan minskat utsläppen sedan 2008. ICS har lett vägen framåt med konstruktiva förslag för en minskning av klimatutsläppen på IMO och kommer att fortsätta med detta även under 2019. Övergången till fossilfria bränslen är vårt tids utmaning och något som industrin måste omfamna. Detta kräver mängder av investeringar i forskning och utveckling, vilket ICS anser bör finnas med i IMO:s klimatstrategi för att medlemsstaterna ska kunna uppnå målen, säger ICS ordförande Esben Poulsson i ICS pressmeddelande.

Årsrapporten kan läsas här.

Publicerad: 2019-06-05