De är vinnarna av ”Årets rederi 2023”

WALLENIUS SOL har mottagit utmärkelsen Årets rederi, som instiftats av branschorganisationen Svensk Sjöfart med syfte att hylla innovativa och hållbara bidrag till den svenska handelsflottan. Mark Levengood, TV- och radioprofil samt författare, delade ut priset och hyllade Wallenius SOL som en värdig mottagare.

Förutom Mark Levengood, TV- & radioprofil och författare, bestod årets jury av Jenni Ranhagen, vd Näringslivets transportråd, Claes Berglund, ordförande Svensk Sjöfart, och Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart.

Juryns motivering lyder: ”WALLENIUS SOL utses till Årets rederi. Rederiet har startats som en gemensam satsning mellan två välkända svenska rederier. Inom ramen för Wallenius SOL har man utvecklat en ny logistiklösning med enbart svenskflaggade fartyg. Den nya logistiklösningen har utvecklats i nära samarbete med transportköparna och utefter kundernas önskemål och behov. Rederiet har dessutom genomfört en långsiktig satsning på samtliga hållbarhetsperspektiv och värnar om sina medarbetare. Rederiet har investerat hela 150 miljoner euro i två toppmoderna ConRo-fartyg. Med världens största isklassade multi-fuel ConRo- fartyg i spetsen, Baltic Enabler och Botnia Enabler, som möjliggör en hållbar infrastruktur till sjöss i Bottniska viken och gynnar den gröna industriella utvecklingen som för närvarande sker i norra Sverige och säkerställer öppna vägar till sjöss ner till kontinenten.”

– Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen Årets rederi. Det är tack vare de långsiktiga samarbetsavtalen med skogsindustrin som vi har lyckats med dessa satsningar. Genom deras investeringsvilja i hållbara lösningar visar vi att partnerskap är avgörande för en grön omställning inom sjöfarten. Som ett relativt nystartat (2019) rederi med enbart svenskflaggade fartyg och 100 % medarbetarambassadörer ombord vill vi visa att framtiden är ljus, och vi är exalterade över vår resa mot en hållbar framtid för svensk sjöfart, säger Anders Boman, styrelseordförande i WALLENIUS SOL.

Förutom pris till Årets rederi delades även ett hedersomnämnande ut till rederiet Wasaline, som nyligen blivit medlem i Svensk Sjöfart, för deras stora satsningar på hållbarhetsområdet.

”Juryn för Årets rederi har valt att ge ett hedersomnämnande till Wasaline för det arbete som rederiet genomfört under 2022 med att fortsätta utveckla trafiken i kvarken och med det nya fartyget Aurora Botnia. Rederiet har satsat stort på hållbarhetsområdet och visat på tydligt miljö- och klimatengagemang. Wasaline har under 2022 lyckats öka antalet passagerare med 149 procent och frakten med 4,4 procent jämfört med år 2021. Dessutom ökade omsättningen med 78,6 procent. Det nya fartyget Aurora Botnia har dessutom minimerat klimatpåverkan och energikonsumtionen har minskat med 21 procent per resa och CO2-utsläppen har minskat med 19,6 procent. År 2022 beslutade sig Wasaline även för att bli medlem i Svensk Sjöfart för att bidra ytterligare till sjöfartsbranschens framtid.”

Priset ”Årets rederi” instiftades av branschorganisationen Svensk Sjöfart år 2023 och tilldelas rederier som gjort något av särskild betydelse för den svenska handelsflottan och bidragit till att den svenska sjöfarten närmat sig visionen om en framgångsrik svensk sjöfart för en hållbar värld.

– Det har varit ett stort intresse för priset och vi har fått in flera bra nomineringar, vilket är ett bevis på den kvalitétssjöfart den svenska handelsflottan bedriver. Även om vi hade långa diskussioner inom juryn blev det tillslut självklart att utse Wallenius SOL till vinnare för deras kombination av hållbarhetsarbete och affärstänk, säger Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2023-04-27