”Day of the Seafarer” uppmärksammar ombordanställdas centrala roll i samhället

”Day of the Seafarer” är en dag instiftad av FN:s sjöfartsorganisation IMO och syftar till att uppmärksamma ombordanställda runtom i världen. Årets kampanj framhåller vikten av att medlemsstaterna definierar ombordanställda som samhällsviktiga och möjliggör för dem att resa inom och mellan länder.

I Sverige sysselsätter sjöfarten cirka 10 000 ombordanställda och 100 000 personer inom hela den maritima näringen. Under coronakrisen har situationen för de ombordanställda varit ansträngd i vissa delar av världen då besättningsbyten försvårats. Inom Sverige har dock besättningsbyten fungerat förhållandevis väl och i viss mån även inom Europa och Kanada.

– Det är viktigt att uppmärksamma den samhällsviktiga sjöfarten och de ombordanställda som gör att svensk industri och global handel fungerar trots den kris vi befinner oss i. Bortom den omedelbara krisen med de reserestriktioner som funnits och finns inom och mellan nationer är den personal som arbetar mer fokuserat mot passagerare en samhällskritisk grupp för den för Sverige allt viktigare besöksnäringen. Det är därför centralt att länder är öppna för inrikes och utrikes resande för den samhällsviktiga personalen som ombordanställda utgör så transporterna runtom i världen inte stannar upp, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2020-06-25