Camilla Åberg Linder, ny näringspolitisk expert på Svensk Sjöfart

För att ytterligare stärka Svensk Sjöfarts påverkansarbete har Camilla Åberg Linder anställts som näringspolitisk expert. Närmast kommer Camilla från Svenska institutet för standarder där hon varit chef för internationella relationer och bevakning samt innovation och har erfarenhet från bland annat roller i riksdag, regeringskansliet och EU-kommissionen.

– Jag är mycket glad över att börja på Svensk Sjöfart och bidra till att stärka den svenska sjöfartens näringsvillkor. Det är en bransch som är väldigt spännande och betydelsefull för alla. Det är nu viktigt att den svenska sjöfarten får bra villkor så de får rätt förutsättningar att konkurrera globalt, säger Camilla Åberg Linder.

Camillas erfarenhet av att arbeta med påverkansarbete, politiska processer såväl som kommunikation och handelsfrågor är något hon hoppas kommer till stor nytta för föreningen.

Förutom ett stort seglingsintresse, har Camilla erfarenhet av sjöfarten då hon var stationerad på EU-delegation i Tbilisi, och ansvarade för transportfrågor.

– Under två år var jag stationerad på EU-delegationen i Tbilisi, Georgien och ansvarade för transport, miljö och energifrågor och kom då i kontakt med sjöfart eftersom EU finansierade projekt för att förbättra de maritima transportvägarna i Svarta havet, vilket förstås var väldigt intressant. I övrigt arbetade jag mycket att driva påverkan för att få Georgien att närma sig EU-normer och standarder inför det då stundande EU -handelsavtalet, säger Camilla Åberg Linder.

Det som kommer prioriteras högst nu är enligt Camilla att driva på så att svenska sjöfarten får en jämn spelplan avseende näringsvillkor, där en justering av den svenska tonnageskatten står högst på listan.

-Det är inte rimligt att våra svenska rederier ska behöva flagga sina fartyg i våra grannländer eller längre bort för att kunna vara verksamma.  Jag tror också att det är viktigt att påminna sig om att den svenska sjöfarten i ett internationellt perspektiv, har ett stort hållbarhetsperspektiv och det vore utomordentligt att vi också underlättade att vi då har sådan trafik i våra hav, säger Camilla Åberg Linder.

Camilla Åberg Linder kommer vara placerad på kontoret i Stockholm.

Publicerad: 2023-04-28