Brev till infrastrukturministern om den bekymmersamma utvecklingen av regelinfrastrukturen

Svensk Sjöfart, Transportföretagen, Tågoperatörerna och Sveriges Åkeriföretag har tillsammans skrivit ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Detta på grund av den bekymmersamma utvecklingen av regelinfrastrukturen inom transportområdet.

Bland annat önskar parterna att regeringen tillförsäkra resurser för att utveckla och komma i kapp med utvecklingen också av regelinfrastrukturen, i syfte att ge svenska företag inom sjöfarts- och luftfartsområdet, samt väg- och järnvägsområdet förutsättningar att fortsatt utvecklas och växa. I mångt och mycket handlar det om progressiva åtgärder för att skapa förutsättningar för ansvarstagande svenska företag och dessa företags möjligheter att möta konkurrensen. Inte minst från mindre seriösa aktörer. Praktiskt skulle detta exempelvis kunna genomföras dels som en generell anslagsökning till det nya Infrastrukturdepartementet i detta syfte, dels en särskild satsning under fem år för att komma i fatt och påbörja arbetet med kraft. Mot bakgrund av att Sveriges konkurrenskraft är satt under press vill vi understryka behovet av skyndsamma åtgärder.

Läs brevet här: Brev till infrastrukturministern kring regelinfrastruktur 190305

Publicerad: 2019-03-06