Blå Tillväxt talade om vikten av svensk sjöfart under riksdagsseminarium

Ca 90 procent av Sveriges export- och importvaror transporteras sjövägen. Det finns alldeles för få svenskflaggade fartyg, antalet är i dagsläget färre än 100 stycken handelsfartyg. Siffrorna visar tydligt att den svenska handelsflottan måste stärkas, men utmaningarna är många. En utmaning är den osunda konkurrensen. Men vi har seriösa aktörer i Sverige som går före och visar vägen. Om detta pratade parterna i Blå Tillväxt (Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen) under ett frukostseminarium i riksdagen på torsdagsmorgonen.

– I Sverige har vi länge sett en nedåtgående trend avseende antalet svenskflaggade fartyg, en trend som man kanske antar ser likadan ut i övriga delar av västvärlden men när vi tittar på våra grannländer ser vi att Finland, Danmark och Norge har haft en helt annan utveckling av sina nationella handelsflottor. Det beror på att man har bedrivit en aktiv sjöfartspolitik man har jobbat med att få till fungerande tonnageskatt, bra nettomodeller och sett till att rederierna har rätt förutsättningar att utveckla sina verksamheter. En annan sak som kan vara värd att lyfta i det här sammanhanget är den svenska beredskapen och ur det perspektivet är det bra att ha med sig att vi behöver ha fler svenskflaggade fartyg för att klara det grundläggande transportbehovet. För att vi ska lösa den utmaningen behöver vi få till de här åtgärderna, framförallt på den näringspolitiska sidan, där en utveckling av tonnageskatten, ett avskaffande av stämpelskatten och återställande av nettomodellen är avgörande för den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.

Svenska rederier är föregångare inom sina fält och proaktiva aktörer på en global marknad. Lars Höglund, vd på Furetank berättade om rederiets ambitiösa arbete på flera fronter, bland annat om de 11 fartyg i Vingaserien som rederiet nu inväntar leverans av och vad som krävs för att fartygen ska kunna få en svensk flagga. Investeringarna som rederiet gjort i den nya fartygsserien uppgår totalt till 7,5 miljarder kronor.

– Vi behöver liknande näringsvillkor som länder runt om oss, det innefattar att stämpelskatten måste bort, nettomodellen säkerställs, tonnageskatt på samma villkor som andra, utbildning, tillgång till personal, stabila regler och politisk samsyn, då vågar vi komma in med båtar, säger Lars Höglund.

Under seminariet deltog även Mikael Lindmark, ombudsman, Seko sjöfolk och Håkan André, ITF inspektör på Seko sjöfolk som pratade om dark ships och dubbel bokföring. Dessutom deltog Lennart Jonsson, vd på Sjöbefälsföreningen som summerade dagen.

Publicerad: 2023-11-23