Blå Tillväxt i Gotlands Allehanda debatt: ”Åtgärder krävs för att sjöfarten ska klara pandemin”

Blå Tillväxt, ett samarbete mellan Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen, skriver i Gotlands Allehanda om hur hårt sjöfarten påverkats av coronapandemin och att åtgärder krävs för att sjöfarten ska klara pandemin. Den mest akuta åtgärden är att förlänga den tillfälliga förordningen av sjöfartsstödet till och med december 2021. En åtgärd som inte har någon budgetpåverkan överhuvudtaget och vars motsvarighet andra länder redan genomfört.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2020-10-28