Birka Cruises lägger ned på grund av covid-19

Efter 49 år på Östersjön tvingas Svensk Sjöfarts medlem Birka lägga ner verksamheten. Anledningen är de ekonomiska konsekvenser som covid-19 resulterat i.

– Birkas nedläggning är något vi verkligen beklagar. Framförallt tänker vi på personalen som drabbas av nedläggningen. Covid-19 har påverkat hela sjöfartsbranschen mycket negativt, något som bland annat Trafikanalys uppmärksammat i sin senaste rapport om svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation. För att inte fler rederier ska tvingas gå samma väg hoppas vi att beslutsfattare tar beslut som gör det möjligt för den svenska sjöfarten att fortsätta bedriva verksamhet. Det handlar bland annat om farleds- och lotsavgifter som i dagsläget exempelvis drabbar den typ av sjöfart som frekvent trafikerar Sverige och bidrar till en säkrad svensk transportförsörjning i normala såväl som i osäkra tider, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2020-07-06