Beslut om tillkännagivandena om en översyn av Sjöfartsverket och miljöincitament för sjöfarten framskjutet

Under riksdagens sjöfartspolitiska debatt beslutades inte som planerat tillkännagivandena om en översyn av Sjöfartsverket och miljöincitament för sjöfarten utan beslutet är framskjutet till nästkommande vecka.

– Det var en intressant sjöfartspolitisk debatt och vi ser mycket positivt på de tillkännagivanden som riksdagen kommer att klubba igenom nästa vecka. Att så inte skedde igår tolkar jag inte som att man på något sätt ska tvivla på att de kommer att gå igenom utan bara har en koppling till den märkliga tid vi nu är i utifrån coronasituationen. Det är viktigt att sjöfartens miljö- och klimatsatsningar faktiskt lönar sig så att de som gjort stora satsningar för att nå en mer hållbar sjöfart också kan se att det är investeringar som uppmuntras och välkomnas från samhällets sida. Det är också helt centralt att Sjöfartsverkets avgifter och anslagsfinansiering står i proportion till de ambitiösa mål om mer hållbara transporter i ett hållbart samhället som regering och riksdag satt upp. Ca 90 procent av alla transporter till och från Sverige är sjötransporter; dessa är därmed nödvändiga och viktiga för att Sverige AB ska fungera, speciellt i de kristider vi nu befinner oss i där vi är i stort behov av varor, mat och medicin, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Samtliga debattörer påpekade under debatten vikten av sjöfarten för samhället.

– Det gläder mig att flera debattörer lyfter de såväl frågor som är av stor vikt för sjöfarten här och nu som de mer långsiktiga och strategiska näringspolitiska förutsättningarna som måste på plats. Många noterar hur samhället, industrin och arbetstillfällena är helt beroende av en effektiv, mer hållbar och konkurrenskraftig sjöfart. Det är något som Svensk Sjöfart trycker hårt på, ofta tillsammans med parterna i Blå Tillväxt, dels nu under den aktuella coronakrisen men också i ett mer normaliserat läge. Det sägs som sagt mycket klokt – nu gäller det att regering och riksdag tar nästa steg skyndsamt för att sjöfarten ska kunna utvecklas i den riktning industrin och sjöfarten vill, säger Rikard Engström.

Se hela sjöfartsdebatten här.

Publicerad: 2020-04-17