Barlastkonventionen dröjer ytterligare en tid

FN:s sjöfartsorganisation IMO har nyligen meddelat att Barlastkonventionen (Ballast Water Management, BWM) inte nått kraven för att träda ikraft den 24 november 2016 som tidigare rapporterats i samband med Indonesiens ratificering den 24 november 2015. Fyrtiosju länder har ratificerat konventionen, betydligt mer än de 30 som krävs, men deras kombinerade flottor når inte upp till det globala tonnage om 35 procent som krävs för att konventionen ska börja gälla. Således kan konventionen inte att träda ikraft förrän tidigast år 2017.

Redarna uppmanas dock att installera nödvändig utrustning och fastställa operativa förfaranden i enlighet med IMO: s regler och standarder, så att BWM konventionen kan genomföras snabbt och effektivt vid ikraftträdandet. Detta betyder att när Barlastkonventionen väl träder ikraft ska alla fartyg ha en installerad reningsapparat ombord. Det ska ske senast vid förnyelsen av IOPP-certifikatet.

http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/02-bwm-count.aspx

IMO – Internationella sjöfartsorganisationen – är specialiserat FN-organ med ansvar för säkerheten och tryggheten för sjöfart och arbetar för att begränsa havsföroreningar från fartyg.