Automatisering och digitalisering i fokus på ishipping-konferensen

Svensk Sjöfart deltog tillsammans med redarföreningarna i Norge, Finland och Danmark på iShipping i Köpenhamn som fokuserade på digitaliseringen inom sjöfarten.

– Generellt kan man säga att digitaliseringen är här och kommer att fortsätta. Det viktiga är att det inom sjöfarten drivs av behoven hos sjöfarten och andra delar av logistikkedjan. Exempelvis kan andra delar behöva digitaliseras och automatiseras, såsom lotsning och hamnar. Fartygen är redan idag tämligen automatiserade och det finns inget självändamål med obemannade fartyg – utvecklingen av smarta fartyg bör snarare drivas av målen om ökad säkerheten, förbättrad miljö och ökad konkurrenskraften, säger Pia Berglund, vice VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2018-02-28