Arbetet om trakasserier inom sjöfarten fortsätter

Den 19 mars var Wista huvudarrangör för ett välbesökt seminarium och möte om sexuella trakasserier. På seminariet inledde forskaren Cecilia Österman om vikten av att arbeta systematiskt.

– Att arbeta systematiskt är viktigt, men även att agera i det lilla – och vi kan alla göra något. Förebilder är centrala såväl bland arbetsgivare, arbetstagare och på individnivå; sitt inte still i båten! säger Cecilia Österman.

Även Arbetsmiljöverket deltog under seminariet och gav deltagarna flera lärdomar att ta med sig hem i det fortsatta arbetet.

– De organisatoriska och sociala förutsättningarna för att kunna utföra ett gott arbete hänger nära samman med hur vi agerar som person och organisation. Förebyggande arbete är viktigt och de ”nya” sociala medierna tar lätt negativ särbehandling till en ny nivå. Det är viktigt att klargöra att kränkande särbehandligen inte är tillåtet och i begreppet klargöra ligger att man måste ha en dialog. Att bara skriva det som en policy räcker inte, säger Ulrich Stoetzer, Arbetsmiljöverket.

Försvarsmaktens arbetsplats liknar på många sätt sjöfartens och därför var också Samuel Heimann HR-strateg med fokus på jämställdhet inom Försvarsmakten inbjuden att berätta om sitt arbete.

– Man måste visa att man menar allvar med arbetet gällande trakasserier. Försvarsmakten arbetar systematiskt med kartläggning av diskriminering, rutiner, ansvar och utbildning på både kort och lång sikt. Vi utgår dock från att vi har ett stort mörkertal, säger Samuel Heimann.

– Arbetsmiljöverkets föreskrifter utgör en väldigt bra grund för arbetet mot trakasserier. De lösningar vi arbetar med vid kränkning är utredningar, chefsansvar och tydlig konsekvens. I det förebyggande arbetet ser vi bland annat att medarbetarskapet ändras och strukturförändringar sker. Befälhavare i marinen tar diskussionen och då särskilt i de miljöer som många möter i början på karriären; exempelvis på skolfartygen. Där pratar vi exempelvis om normer och verktyg för att motverka trakasserier, säger Samuel Heimann.

Läs Sjöfartstidningens artikel om mötet här.

Publicerad: 2018-03-20